Foto: Tommy Hvitfeldt

Kristine kyrka

Många människor söker sig dagligen till Kristine kyrka för en stund av stillhet och ljuständning. Det katedralliknande kyrkorummet öppnar möjligheter till större kultur- och musikarrangemang.

Öppettider i kristine kyrka:

Måndag-torsdag kl. 8-18
Fredag kl. 8-17
Lördag-söndag kl. 9-15

Fira gudstjänst i Kristine kyrka

Gudstjänstlivet i Kristine kyrka spänner från vardagsmässans enkelhet till söndagens gudstjänst där delaktighet är ett av ledorden.

Det händer i Kristine kyrka

Många människor söker sig dagligen till Kristine kyrka för en stund av stillhet och ljuständning. Det katedralliknande kyrkorummet öppnar möjligheter till större kultur- och musikarrangemang.

En präst sitter med hörlurar och pratar i mobiltelefon med bibeln uppslagen framför sig.

Vi som arbetar i Kristine kyrka & Kristinagården

Kontakta oss om du har frågor om Kristine kyrka eller Kristinagården.

Om Kristine kyrka

Grunden till Kristine kyrka lades på Kristinadagen den 24 juli 1649, som en hyllning till drottning Kristina och med en förhoppning om att drottningen skulle ta särskild hänsyn till stadens makthavare.