Foto: Tommy Hvitfeldt

Kristine kyrka

Många människor söker sig dagligen till Kristine kyrka för en stund av stillhet och ljuständning. Det katedralliknande kyrkorummet öppnar möjligheter till större kultur- och musikarrangemang.

Kyrkan är öppen för bön och ljuständning

Kyrkan är öppen för ljuständning och enskild bön. Du ser öppettiderna i kalendern nedan.

 Vill du ta emot enskild nattvard, kontakta prästen. Du hittar kontaktuppgifter nedan genom att klicka på ”Vi som arbetar här” .

Vi finns här för dig!

 För mer information:

Läs om våra åtgärder under coronapandemin