Foto: Tommy Hvitfeldt

Kristine kyrka

Många människor söker sig dagligen till Kristine kyrka för en stund av stillhet och ljuständning. Det katedralliknande kyrkorummet öppnar möjligheter till större kultur- och musikarrangemang.

Kristine kyrka har öppet vardagar 7.30-19.00 samt lördag och söndag 9.00-15.