Meny

Storklockan

På Storklockan vill vi ge barnen en rolig, trygg och lärorik dag. Vi vill att de ska få uppleva ett lustfyllt lärande genom att erbjuda en varierad lekmiljö både inomhus och utomhus. Leken är en väsentlig del under deras vistelsetid.

Vi använder oss av lärande lek där vi arbetar i mindre grupper och på ett lekfullt sätt jobbar med att spela spel, matematik, motorik, socialt samspel med mera. Barnen deltar regelbundet i barnråd där de får komma med förslag vad de vill göra, vilka regler som ska gälla och de får rösta på olika maträtter med mera. Vi vill att barnen ska få uppleva att de har ett reellt inflytande i sin utbildning.

I  vårens tema utgår vi från Kompisböckerna som är baserade på Barnkonventionen. I Kompisböckerna träffar barnen på Kanin och Igelkott samt deras vänner. Varje saga är kopplad till en artikel ur Barnkonventionen som är belyst ur ett barnperspektiv. Utifrån dessa böcker jobbar vi med de mänskliga rättigheterna, känslor och vänskap.

”Förskolan ska ge varje barn förutsättning att utveckla respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna.”
(Läroplanen för förskolan Lpfö 18, s12)

Att få frisk luft och få röra på sig är viktigt. Varje vecka går vi till skogen och utforskar allt den har att erbjuda. Vid vissa tillfällen är vi kvar i skogen under hela förmiddagen och tar lunchen med oss. I skogen utmanas barnens fantasi, kreativitet och motorik på olika sätt. Vi klättrar, bygger, letar efter insekter och annat spännande.