Foto: Magnus Aronsson/IKON

Storklockan

På Storklockan vill vi ge barnen en rolig, trygg och lärorik dag. Vi vill att de ska få uppleva ett lustfyllt lärande genom att erbjuda en varierad lekmiljö både inomhus och utomhus. Leken är en väsentlig del under deras vistelsetid.

Vi använder oss av lärande lek där vi arbetar i mindre grupper och på ett lekfullt sätt jobbar med att spela spel, matematik, motorik, socialt samspel med mera. Barnen deltar regelbundet i barnråd där de får komma med förslag vad de vill göra, vilka regler som ska gälla och de får rösta på olika maträtter med mera. Vi vill att barnen ska få uppleva att de har ett reellt inflytande i sin utbildning.

I vårt temaarbete fokuserar vi på hållbarhet och rörelse. Vi vill ta tillvara barnens rörelse och lekglädje. Vi vill ge barnen möjligheter till rörelse i olika konstellationer och former. Rörelse är hälsofrämjande. Varje vecka går vi till skogen och närområdet för att utforska det den har att erbjuda. Vi har sett ett stort intresse i gruppen för hur barnen bor i vår stad. Detta kommer vi fånga upp och upptäcka tillsammans.

”Förskolan ska stimulera barnens kreativitet, nyfikenhet och självkänsla. De ska få möjlighet att förundras och att utveckla sin förmåga att utforska, kommunicera och reflektera”
(Läroplanen för förskolan Lpfö 18, s12)

Att få frisk luft och få röra på sig är viktigt. Varje vecka går vi till skogen och utforskar allt den har att erbjuda. Vid vissa tillfällen är vi kvar i skogen under hela förmiddagen och tar lunchen med oss. I skogen utmanas barnens fantasi, kreativitet och motorik på olika sätt. Vi klättrar, bygger, letar efter insekter och annat spännande.