Foto: Magnus Aronsson/IKON

Storklockan

På Storklockan vill vi ge barnen en rolig, trygg och lärorik dag. Vi vill att barnen ska få uppleva ett lustfyllt lärande i varierad miljöer både inomhus och utomhus.

 På Storklockan arbetar vi tematiskt i undervisningen. Temat för höstterminen 2021 är ”Sagolandet”. I sagans värld kan allting hända. Med sagan som grund jobbar vi med olika byggprojekt där barnen tillsammans bygger och skapar nya inomhus och utomhus miljöer, där sedan leken kan utvecklas. Vi använder oss av återvunnet material och lär oss på så sätt ta ansvar för en hållbar utveckling. I tillsammansbygget jobbar vi med socialt samspel, matematik, teknik, hållbarhet, språk och konstruktion utifrån läroplansmålen.

Det tematiska arbetet är grunden för hela veckans planering. I de olika projekten följer vi barnens vetgirighet, läroprocess och i reflektion tillsammans ser vi deras förändrade kunnande och utmanar dem vidare i lek och fortsatt temaundervisning.

”Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället. Samt förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.” Läroplanen för förskolan,(Lpfö 18, s. 12,14)

Varje vecka går vi på äventyr till skogen där vi leker, upptäcker naturen och ser årstidernas skiftningar. I skogen utmanas barnens fantasi, kreativitet och motorik. Vi tar även med material hem till våra byggen. Vår förskola har kristen värdegrund och vi besöker regelbundet Sofiakyrkan och träffar prästen. Att upptäcka Sofia-kyrkan och se vad som finns där ger även det inspiration till de olika projekten i temat.