Foto: Magnus Aronsson/IKON

Storklockan

På Storklockan vill vi ge barnen en rolig, trygg och lärorik dag. Vi vill att barnen ska få uppleva ett lustfyllt lärande i varierad miljöer både inomhus och utomhus.

På Storklockan arbetar vi tematiskt i undervisningen utifrån Läroplanen för förskolans (LPFÖ 18) olika strävansmål.

Det tematiska arbetet är grunden för hela veckans planering. I de olika projekten följer vi barnens nyfikenhet, läroprocess och i reflektion tillsammans ser vi deras förändrade kunnande och utmanar dem vidare i lek och fortsatt undervisning.

”Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället. Samt förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.”
Läroplanen för förskolan,(Lpfö 18, s. 12,14)

På sin tid på Storklockan får barnen uppleva olika undervisningstillfällen som till exempel språksamlingar med rim och ramsor, sagosamlingar med bokläsning och teater. Sångsamlingar och tematiska samlingar utifrån vilket projekt vi arbetar med. Mattematiksamlingar och experiment samt samlingar om hållbarhet utifrån social, ekonomisk och miljömässiga aspekter. Utifrån undervisningstillfällena ovan sker praktiskt skapande. Lek inomhus och utomhus är en viktig del under barnets dag. 
 
Varje vecka går vi på äventyr till skogen där vi leker, upptäcker naturen och ser årstidernas skiftningar. I skogen utmanas barnens fantasi, kreativitet och motorik. Vi tar även med material från skogen hem till olika projekt. Vår förskola har kristen värdegrund och vi besöker regelbundet Sofiakyrkan och träffar prästen.