Det händer i S:t Olofsgården

Här i S:t Olofsgården är det alltid mycket liv och rörelse.

Juniorer i Ljungarum

Juniorer är för dig i årskurs 3-4. Vi ses i S:t Olofsgården.

Miniorer i Ljungarum

Roliga aktiviteter i S:t Olofsgården för dig i årskurs 2. Vi pysslar, sjunger, spelar spel, fikar, har andakt och samling och gör en massa skoj tillsammans.

Kören VIVA

VIVA är en blandad kör på ca 30 medlemmar som regelbundet medverkar i gudstjänster och i olika körprojekt. Repertoaren är varierad med både modern pop/rockmusik och mer traditionella sånger.

Ljungarums ungdomskör Vox

Kören Vox i Ljungarum är kören för dig från årskurs 7 och uppåt som tycker om att sjunga och vill utveckla din röst! Kören har en blandad repertoar från olika musikstilar, oftast tvåstämmigt.

Barnkörerna Aqua och Lux

Körer för alla sångglada barn i åldrarna 6-12 år. Vi ses i S:t Olofsgården på Ljungarum.