Dataskyddsförordningen - GDPR

Den 25 maj 2018 trädde den nya Dataskyddsförordningen i kraft, även kallad GDPR. Den nya förordningen gäller i hela EU och syftar till att stärka skyddet för den enskilda individen vid behandling av personuppgifter.

För oss inom Svenska kyrkan är det viktigt att du ska känna dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter.  Vi skyddar den information som du anförtror oss med, samt följer de lagar och regler som finns för att skydda din integritet. Du har enligt dataskyddsförordningen rätt att få ett utdrag av dina personuppgifter samt information om hur vi behandlar dem, under förutsättning att din identitet kan bevisas.

Ideell

Så här skyddar vi dina personuppgifter om du arbetar ideellt för Svenska kyrkan Jönköping.

Avtal

Så här skyddar vi dina personuppgifter om du sluter ett avtal med Svenska kyrkan Jönköping.

Bilder och foton

Så här hanterar vi bilder i Jönköpings församling.

Frågor & svar - GDPR

Här hittar du vanliga frågor och svar om hur Svenska kyrkan Jönköping arbetar med GDPR-anpassning.

E-post

Så här behandlar vi dina uppgifter om du skickar e-post till oss.

Medlem

Så här skyddar Svenska kyrkan Jönköping dina personuppgifter som medlem.

Behandling av personuppgifter

Så här skyddar vi dina personuppgifter om du söker en tjänst i Svenska kyrkan Jönköping.

Konfirmand

Så här skyddas dina personuppgifter om du är konfirmand i Svenska kyrkan Jönköping.

Kontaktuppgifter Personuppgiftsansvarig

Svenska Kyrkan Jönköping, organisationsnummer 252004-9210, Östra Storgatan 45, 553 21 Jönköping. 
 
Om du har frågor, synpunkter, eller vill lämna in en begäran om att utöva dina rättigheter kan du mejla till jonkoping.info@svenskakyrkan.se alternativt via telefon: 036-30 35 00