Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan Jönköping Besöksadress: Svenska kyrkan Jönköping, Kapellgatan 8, 55317 Jönköping Postadress: Svenska kyrkan Jönköping, Östra Storgatan 45, 55321 Jönköping Telefon:+46(36)303500 E-post till Svenska kyrkan Jönköping

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Gravar, gravsättning och gravrätt

Det finns olika typer av gravar och olika alternativ för gravsättning. Den avlidne kan kremeras eller jordbegravas.

Kremering innebär att kistan med den avlidne bränns till aska och sedan gravsätts. Vid en jordbegravning sänks kistan ner i en grav. Beroende på val finns sedan olika typer av gravar och gravsättning. 

Gravplats med gravrätt

Kistgravplats

En kistgrav ger möjlighet att ha en egen vald gravvård och själv plantera växter.
Kistgravplats upplåts på 25 år och därefter har du rätt att förnya gravrätten mot en avgift. Nya kistor eller urnor placeras intill befintligt stoft. Kostnad för sten,montering och underhåll av gravsten eller annan fast gravanordning ingår ej. Kistgravar finns på samtliga våra kyrkogårdar.

Urngravplats

En urngrav ger möjlighet att ha en egen vald gravvård och själv plantera växter.
Urngravar upplåtes med plats för fyra till nio urnor. Gravplatsen upplåtes på 25 år och därefter har du rätt att förnya gravrätten mot en avgift. Kostnad för sten, montering och underhåll av gravsten eller annan fast gravanordning ingår ej.

Gravplats med begränsad gravrätt

En gravplats med begränsad gravrätt innebär att gravanordningens utseende och utformning redan är förutbestämd. Du har möjlighet att välja sida eller sten för namnplatta. Men det finns restriktioner för hur gravplatsen får se ut och smyckas. Gravanordningen och skötseln ansvarar kyrkogårdsförvaltningen för.

Gravplats utan gravrätt

Minneslund

I en minneslund gravsätts askan anonymt utan närvaro av anhöriga. Det innebär att du som anhörig inte får veta var askan är nedgrävd på minneslundsområdet. Efter nedsättning sänds ett minnesbrev till den som anmält begravningen och namnet
på den avlidne skrivs in i en minneslundsbok. Som anhörig får du smycka med snittblommor och ljus på avsedda platser. Kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för skötseln och plockar bort vissna blommor, utbrända ljus m.m. Minneslundar finns på samtliga våra kyrkogårdar.