Information till föräldrar

Här hittar du information om Svenska kyrkans förskolor i Jönköping.

Så här tycker våra föräldrar

Det genomförs ofta enkätundersökningar bland de föräldrar som har sina barn i förskolorna. Här kan du se vad de har svarat!

Bra att veta

Här hittar du information om vad som gäller vid förtur, maxtaxa, olycksfallsförsäkring med mera.

Förskolans mat

Varje förskola har eget kök med egen kock som lagar all mat från grunden och bakar vårt bröd. För en mer hållbar jord strävar vi efter att köpa så mycket ekologiska varor som möjligt.

Klagomål inom Svenska kyrkans förskolor

Vi vill att vår förskoleverksamhet ska vara så bra som möjligt för alla som finns där. Därför är det viktigt att vi får information om brister så att vi på bästa sätt kan förbättra verksamheten.

Ansökan till förskolan

Här kan du göra en ansökan om plats på våra förskolor. Du använder samma formulär till samtliga förskolor.