Foto: Illustration Helen Sjöström

Sorgesamtalsgrupp

För dig som förlorat en närstående. I en sorgesamtalsgrupp möter du andra som drabbats av sorg. Det ser olika ut för oss alla, men erfarenheten av sorg är densamma. Det är bara den som själv upplevt sorg som vet hur det verkligen är.

För mer information kontakta

Linda Wennerholm

Linda Wennerholm

Svenska kyrkan Jönköping

Arbetsledande diakon, Diakon