Några personer och en kvinnlig präst sitter på stolar i en ring i en kyrka.
Foto: John Strand /Ikon

Sorgesamtalsgrupper

Grupper för dig som förlorat någon som stod dig nära. Här möter du andra som också drabbats av sorg och vill dela erfarenheter och hitta en väg framåt.

Vi kommer att följa en ordning i samtalet där alla som vill får möjlighet att dela sina erfarenheter. Det är du själv som bestämmer vad du vill och orkar dela. Varje träff inleds med fika och samvaro. 

Våra samtalsgrupper i Jönköpings församling

En diakon sitter ner och samtalar med någon.

Sorgesamtalsgrupp Sofiagården

Samtalsgrupp för dig som förlorat någon närstående. Vi ses i en mindre grupp för att samtala kring olika teman som rör sorgen och livet.

Sorgesamtalsgrupp Kristinagården

Samtalsgrupp i Kristinagården för dig som förlorat någon närstående. Vi ses i en mindre grupp för att samtala kring olika teman som rör sorgen och livet.