Foto: Tommy Hvitfeldt

Fira gudstjänst på Dalvik

Välkommen till gudstjänsterna som firas och till samlingarna i kyrkan eller på Stattutgatans äldreboende.

Gudstjänst/högmässa

Vi firar nu två gudstjänster i Järstorp de flesta söndagar.

9.30 där fokus är på en enklare gudstjänst/mässa där vi erbjuder söndagsskola för barnen. Dessutom en gudstjänst/mässa klockan 11.00 då ingen söndagsskola erbjuds.

Söndagsskola

Lammet

För dig som är yngre. (Barn under 4 år har en förälder med sig). 

Söndagsskolan XL

För dig som går i klass två eller uppåt. Vi upptäcker bibelberättelser och lär oss om att vara kristen idag.

 

Gudstjänst/mässa

Firas normalt tisdagar udda veckor klockan 15 på Stattutgatans äldreboende. Vi kommer återuppta så fort restriktionerna tillåter. 

Andrum

En meditativ andakt med samtal och fika. Se kalendariet för tider.