Meny

Fira gudstjänst på Dalvik

Välkommen till gudstjänsterna som firas och till samlingarna i kyrkan eller på Stattutgatans äldreboende.

Gudstjänst/högmässa firas varje söndag klockan 10.00. Varannan söndag är det gudstjänst (utan nattvard) och varannan högmässa (gudstjänst med nattvard).
I samband med gudstjänst serveras kyrkfika i Storstugan.

Söndagsskola hålls i anslutning till gudstjänsterna. Varje söndag under terminen erbjuds de barn som kommer till kyrkan under gudtjänsttid att vara med på söndagsskola.

Gudstjänst med SMÅ och stora firas några söndagar per termin. Då ligger fokus lite mer på våra yngre kyrkobesökare.

Gudstjänst/mässa firas tisdagar udda veckor klockan 15.00 på Stattutgatans äldreboende.

Andrum är en meditativ andakt med samtal och fika. Andrum är tisdagar jämna veckor klockan 19.00. 

Familjeröra Två tisdagar per termin byts Lill- och Storkompisverksamheterna ut mot Familjeröra. En kreativ gudstjänst med fika, pyssel och rörighet tillsammans med familj och vänner.

Musikgudstjänst har vi  några söndagar per termin. Då fylls hela kyrkan av kyrkomusik från olika traditioner. Allt från läsarpsalmer, gospel, visa, klassisk musik och jazz.