Bild över gravplatser på Slottskyrkogården.
Foto: Magnus Blick

Jönköpings kyrkogårdsförvaltning

Vi sköter om kyrkogårdarna, dess drift och underhåll samt ansvarar för begravningsverksamhet för alla som bor i Jönköping, oavsett livsåskådning eller medlemskap i Svenska kyrkan.

Det är väldigt ofta människor som kommer fram och vill prata och då tar jag mig gärna den tiden. Ibland har någon med sig fika och vi sitter ner och har samtal om livet och döden. Det känns bra att kunna bidra på det sättet, att finnas här för alla, oavsett religion och livsåskådning.

Johanna Nero, kyrkogårdsförman