Bild över gravplatser på Slottskyrkogården.
Foto: Magnus Blick

Jönköpings kyrkogårdsförvaltning

Kyrkogårdsförvaltningen sköter om församlingens kyrkogårdar genom drift och underhåll. Vi ansvarar också för begravningsverksamheten för alla som bor i Jönköping, oavsett livsåskådning eller medlemskap i Svenska kyrkan.

Aktuellt på kyrkogårdarna

Här får du information om vad som händer eller är på gång på Jönköpings kyrkogårdar.

Kontakta kyrkogårdsförvaltningen

Hör av dig till oss om du har frågor om begravning, kyrkogårdar, gravskötsel och gravrätt.

Jönköpings kyrkogårdar

Kyrkogårdarna är alla vackra platser med väldigt olika karaktär. Här finner du plats för stillhet och eftertanke, såväl som möjlighet att ta en promenad i kulturhistoriskt intressanta områden.

Service och tjänster

Vi erbjuder olika typer av skötselavtal, allt från plantering till tvättning av gravsten och flerårsskötsel samt möjligheten att återanvända gravstenar.

Begravningsverksamheten

Här kan du läsa om vårt uppdrag som förvaltare.

Begravning, gravsättning, gravar och gravrätt

Vad innebär det? Det är inte alltid lätt att veta och därför har vi samlat allt du behöver veta på ett ställe.

Det är väldigt ofta människor som kommer fram och vill prata och då tar jag mig gärna den tiden. Ibland har någon med sig fika och vi sitter ner och har samtal om livet och döden. Det känns bra att kunna bidra på det sättet, att finnas här för alla, oavsett religion och livsåskådning.

Johanna Nero, kyrkogårdsförman