Foto: Josefine Setterström

Svenska kyrkan Jönköpings hyresrätter

Svenska kyrkan Jönköping har hyreslägenheter i centrala Jönköping. I dagsläget är ingen lägenhet ledig men möjlighet att anmäla intresse (kölista) finns till en årskostnad av 300 kronor.

Svenska kyrkan Jönköping har sju hyreslägenheter i centrala Jönköping: Klockaregården, Östra Storgatan, finns fyra ettor med kök på ca 40 kvm och en lägenhet med 3 rum och kök på 90 kvm.

I Ulfsparregården på Östra Storgatan finns en lägenhet med fyra rum och kök på 101 kvm och en sjurummare med kök på 178 kvm.

Svenska kyrkan Jönköpings medlemmar har förtur till lägenheterna, men kön är för alla.

Dataskyddsförordningen - GDPR

Den 25 maj 2018 trädde den nya Dataskyddsförordningen i kraft, även kallad GDPR. Den nya förordningen gäller i hela EU och syftar till att stärka skyddet för den enskilda individen vid behandling av personuppgifter.