Gravskick, gravrätt och gravrättsinnehavare

Vad innebär de olika begreppen?

Gravskick

Med gravskick avses olika typer av gravar, till exempel kistgrav, urngrav, minneslund och grav genom spridning av aska utanför en begravningsplats.

Gravplats och gravrätt

Gravplats är ett bestämt område för en eller flera gravar. En gravplats är alltid inritad och upplåts vanligen med gravrätt, men det finns också gravplatser med begränsad gravrätt och utan gravrätt. Gravrätten bestämmer vilka rättigheter och skyldigheter gravrättsinnehavaren har. Gravplatser som utformas med begränsningar har oftast en bestämd utformning och restriktioner för hur gravplatsen får smyckas.

Gravplatser med olika gravrätt

Gravrätten bestämmer vilka rättigheter och skyldigheter du har som gravrättsinnehavare. På kyrkogårdarna kan du välja platser med gravrätt, med begränsad gravrätt och utan gravrätt.

Att vara gravrättsinnehavare

Gravrättsinnehavaren ansvarar för att hålla gravplatsen i ett ordnat och värdigt skick samt bestämmer vem som får gravsättas i graven samt hur den ska smyckas och skötas. En gravplats kan ha fler gravrättsinnehavare men det måste alltid finnas minst en. Gravrättsinnehavaren ansvarar för gravplatsens fasta anordningar och ska se till att de inte utgör en säkerhetsrisk. Vill du inte vara gravrättsinnehavare går det att överlåta gravrätten, antingen till annan anhörig eller återlämna den till kyrkogårdsförvaltningen.

Kyrkogårdsförvaltningen

Öppettider:
Helgfri vardag 09:00-15:00
Lunchstängt 12:00-13:00

Telefon: 036-30 35 06
Epost: jonkoping.kyrkogardsforvaltning@svenskakyrkan.se
Besöksadress: Östra Storgatan 45, 553 21 Jönköping

Följ det dagliga arbetet på våra kyrkogårdar på instagram @jonkopingskyrkogardar