Prata med oss

Kontakt

Jönköpings församling Besöksadress: Östra Storgatan 45 ingång A, 55321 Jönköping Postadress: Östra Storgatan 45, 55321 Jönköping Telefon: +46(36)303500 E-post till Jönköpings församling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Förskolor

Svenska kyrkan driver tre förskolor i Jönköping, Kyrkklockan på Torpa, Kyrktuppen på Dalvik och Sanna på Vättersnäs. Här utmanas och stimuleras barns utveckling och lärande, i en trygg miljö, utifrån deras individuella behov.

Verksamheten drivs i enlighet med förskolans läroplan (LPFÖ-98) samt Jönköpings kommuns riktlinjer. Detta garanterar alla föräldrar en god pedagogisk omsorg.

Vi vill lära barnen alla människors lika värde och omtanke om vår omvärld och våra medmänniskor. Våra förskolor arbetar efter en kristen värdegrund och är en del av den Svenska kyrkans verksamhet. Vi gör skogsutflykter, arbetar med skapande, rörelse och drama samt mycket annat som hör hemma i förskolan.

 

hitta till förskolorna

Kyrkklockans förskola
Erik Dahlbergsgatan 10, 553 37 Jönköping
Telefon: Storklockan 036-31 35 23, Lillklockan 036-31 35 22

Kyrktuppens förskola
Sannelundsgatan 13, 554 47 Jönköping
Telefon: Storfjädern 036-30 35 36, Lillfjädern 036-30 25 66

Sanna förskola
Norra Apollovägen 15, 554 66 Jönköping
Telefon: Pärlan 036-31 35 30, Skatten 036-31 35 32

 

Öppettider: Förskolornas öppettider är 6.30-17.30. Om du har behov av andra öppettider än vad verksamheten erbjuder, prata med ansvarig förskolechef.  

Har du frågor om våra förskolor?

Anna Knutsson

Jönköpings församling

Förskolechef

Direkt: 036- 31 35 20