Foto: Pixabay

Förskolor

Svenska kyrkan driver tre förskolor i Jönköping; Kyrkklockan på Torpa, Kyrktuppen på Dalvik och Sanna på Vättersnäs. Här utmanas och stimuleras barns utveckling och lärande, i en trygg miljö, utifrån deras individuella behov.

Verksamheten drivs i enlighet med förskolans läroplan (Lpfö 18) samt Jönköpings kommuns riktlinjer. Detta för att säkerställa att alla barn erbjuds en god pedagogisk omsorg.

Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. (Lpfö 18).

Vi vill ge barnen förståelse för alla människors lika värde och omtanke om vår omvärld och våra medmänniskor. Våra förskolor arbetar efter en kristen värdegrund och är en del av den Svenska kyrkans verksamhet. Församlingens och förskolornas vision är ett gott liv för alla och våra värdeord är kärlek, respekt och ett stödjande förhållningssätt samt trygghet och bemötande.

 

Tyra-appen

Våra förskolor använder sig av en app som kallas TYRA. Den används för att registrera schema och för att hålla kontakten mellan förskola och hem. Varje vårdnadshavare får en inloggning i TYRA där man kan följa förskolans arbete.

Vi vill ge barnen en förståelse för alla människors lika värde samt omtanke om vår omvärld och våra medmänniskor.