Foto: Pixabay

Förskolor

Svenska kyrkan driver tre förskolor i Jönköping; Kyrkklockan på Torpa, Kyrktuppen på Dalvik och Sanna på Vättersnäs. Här utmanas och stimuleras barns utveckling och lärande, i en trygg miljö, utifrån deras individuella behov.

Verksamheten drivs i enlighet med förskolans läroplan (Lpfö 18) samt Jönköpings kommuns riktlinjer. Detta för att säkerställa att alla barn erbjuds en god pedagogisk omsorg.

Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. (Lpfö 18).

Vi vill ge barnen förståelse för alla människors lika värde och omtanke om vår omvärld och våra medmänniskor. Våra förskolor arbetar efter en kristen värdegrund och är en del av den Svenska kyrkans verksamhet. Församlingens och förskolornas vision är ett gott liv för alla och våra värdeord är kärlek, respekt och ett stödjande förhållningssätt samt trygghet och bemötande.

 

Kyrkklockans förskola

Kyrkklockans förskola ligger på Torpa och har funnits sedan 1994. Förskolan är öppen för barn i åldrarna 1-5 år. Här finns plats för 34 barn fördelade på två avdelningar, Lillklockan och Storklockan.

Kyrktuppens förskola

Förskolan Kyrktuppen ligger på Dalvik och startades 2006. Förskolan har två avdelningar med plats för 30 barn; Lillfjädern och Storfjädern. Förskolan har ljusa lokaler och en härlig grön utegård med många utrymmen för lek.

Sanna förskola

Sanna förskola ligger i Vättersnäs och öppnade 2002. Förskolan har två avdelningar, Pärlan och Skatten, med plats för 30 barn. Lokalerna är ljusa och rymliga och med en stor utegård som inbjuder till lek.

Tyra-appen

Våra förskolor använder sig av en app som kallas TYRA. Den används för att registrera schema och för att hålla kontakten mellan förskola och hem. Varje vårdnadshavare får en inloggning i TYRA där man kan följa förskolans arbete.

Ansökan till förskolan

Här kan du göra en ansökan om plats på våra förskolor. Du använder samma formulär till samtliga förskolor.

Information till föräldrar

Här hittar du information om Svenska kyrkans förskolor i Jönköping.

Vi vill ge barnen en förståelse för alla människors lika värde samt omtanke om vår omvärld och våra medmänniskor.