Foto: Josefin Casteryd, Ikon

Kyrktuppens förskola

Förskolan Kyrktuppen ligger på Dalvik och startades 2006. Förskolan har två avdelningar med plats för 30 barn; Lillfjädern och Storfjädern. Förskolan har ljusa lokaler och en härlig grön utegård med många utrymmen för lek.

Lillfjädern

På Lillfjädern lägger vi tonvikt vid att skapa en grupp där barnen känner sig trygga och vi ger varje barn möjlighet till lek, avkoppling och närhet till oss vuxna.

Storfjädern

På Storfjädern har vi våra rutiner, men ändå har våra dagar stor variation. Det viktigaste är lärandet i leken och att den får ta stor plats i utbildningen. Vi lyssnar in barnen och deras intressen och förändrar i miljön efter deras önskemål och våra förutsättningar.

hitta till kyrkTUPPENs förskola

Sannelundsgatan 13
554 47 Jönköping

Storfjädern
Tfn 036-30 35 36

Lillfjädern
Tfn 036-30 25 66