Foto: Josefin Casteryd, Ikon

Kyrktuppens förskola

Förskolan Kyrktuppen ligger på Dalvik och startades 2006. Förskolan har två avdelningar med plats för 30 barn; Lillfjädern och Storfjädern. Förskolan har ljusa lokaler och en härlig grön utegård med många utrymmen för lek.

hitta till kyrkTUPPENs förskola

Sannelundsgatan 13
554 47 Jönköping

Storfjädern
Tfn 036-30 35 36

Lillfjädern
Tfn 036-30 25 66