Foto: Tommy Hvitfeldt

Om Kristine kyrka

Grunden till Kristine kyrka lades på Kristinadagen den 24 juli 1649, som en hyllning till drottning Kristina och med en förhoppning om att drottningen skulle ta särskild hänsyn till stadens makthavare.

Kristine kyrka har troligen ritats av holländaren och slottsbyggaren Hans Fleming. 

Invigningen skedde 1673 och tornet färdigställdes först 1686. Det var betydligt högre än det som kyrkan har i dag. Detta torn liksom övriga kyrkan förstördes i en storbrand 1790. Kyrkan hade före branden en hög takresning med dubbelt takfall och ett yppigt torn i barockstil. Efter branden restaurerades den enligt mera nyklassicistiska stilideal; stramare med raka linjer.

Kyrkan har genomgått ett antal renoveringar; 1877-1878,  då den försågs med ett runt fönster åt öster, nytt golv, nytt altare och gasledning infördes. 1918-1920 då mycket av interiören återställdes till det gamla. 1972-1973 då kyrkbänkarna disponerades om, pelarna frilades, dopkapellet omformades till ett Mariakapell med utsmyckning av bankerydskonstnären Margareta Engström och dopfunten placerad i koret strax nedanför altaret. Samt 1998-1999 då kyrkan rengjorts, målats om, förgyllts och väggarna belagts med ny puts.

vill du veta mer?

Kyrkoguiden kan du se en film och ta del av mer information om Kristine kyrka.