Foto: Kicki Alm

Det händer i Kristine kyrka

Många människor söker sig dagligen till Kristine kyrka för en stund av stillhet och ljuständning. Det katedralliknande kyrkorummet öppnar möjligheter till större kultur- och musikarrangemang.

En bild på en uppslagen bibel på ett bord och ett ljus.

Öppet bibelsamtal

Kom till Kristinagården och vrid och vänd på kommande söndags bibeltexter tillsammans med andra.

Sinnesro

En stilla stund med musik, ljuständning och bön. Sinnesrogudstjänst firas i Kristine kyrka första torsdagen i månaden kl 19.

Fira gudstjänst i Kristine kyrka

Gudstjänstlivet i Kristine kyrka spänner från vardagsmässans enkelhet till söndagens gudstjänst där delaktighet är ett av ledorden.

Det händer i Kristinagården

I Kristinagården bredvid Kristine kyrka är det alltid liv och rörelse. Små och stora träffas här för att umgås och ha roligt. Välkommen du också!