En kvinnlig diakon och en man sitter ner och samtalar.
Foto: Alex Giacomini /Ikon

Själavårdssamtal

En möjlighet att enskilt få samtala om livets olika dimensioner oavsett om du kallar dig troende eller ej.

Livet är skört och sårbart - ibland tar det svåra vändningar. Det sker sådant som vi inte rår över eller kan förstå. Då är det skönt att ha någon att prata med och att ställa frågor till - även de frågor som saknar svar. Vi är samtalsutbildade diakoner och präster (med tystnadsplikt).

Kontakta Präst, Diakon eller läs mer om Samtalsmottagningen

Präster

Prata med oss om allt mellan himmel och jord. Vi är utbildade lyssnare och vana att prata om livets ljusa och mörka stunder. Du kan också boka ett enskilt samtal med någon av oss.

Diakoner och diakoniassistenter

Söker du efter en plats i tillvaron, har du det svårt och vill ha någon att prata med? Ring oss! Som diakoner är vi, liksom präster och biskopar, vigda till våra tjänster och därmed en del av Svenska kyrkans treledade ämbete. Vi har tystnadsplikt.

Samtalsmottagningen

Ibland kan livet vara tungt. Då kan det vara bra att ha någon att prata med - för att prata hjälper. Välkommen - du hittar oss på Prästgränd 1 i Jönköping vid Kristine kyrka.