Jönköpings församling

Prata med oss

Kontakt

Jönköpings församling Besöksadress: Östra Storgatan 45 ingång A, 55321 Jönköping Postadress: Östra Storgatan 45, 55321 Jönköping Telefon: +46(36)303500 E-post till Jönköpings församling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Sjukhuskyrkan

Ibland tar livet svåra vändningar. Det sker sådant som vi inte rår över eller kan förstå. Som gör det tydligt att livet är skört och sårbart. I dessa stunder kan det vara skönt att direkt ha någon att prata med, att ställa frågor till - även de frågor som saknar svar.


Svenska kyrkan Jönköping har två anställda sjukhuspräster på plats på Länssjukhuset Ryhov. De finns där för alla som behöver stöd i svåra stunder, för dig som är sjuk men också för anhöriga som delar livets gnissel.

Samtalspartner och kontaktförmedlare
Sjukhuskyrkan är de kristna kyrkornas gemensamma arbete i vården. Den är en kostnadsfri resurs för patienter, närstående och personal.

  • Sjukhusprästerna har tystnadsplikt och för inte journaler.
  • De missionerar inte.
  • Förmedla kontakter med företrädare för andra religioner och livsåskådningar, liksom med kristna församlingar.

Etiska överväganden
Som patient eller närstående ställs du ibland inför situationer där du behöver fatta viktiga beslut. Sjukhuskyrkans anställda kan vara ett stöd i den här processen.

Meditation och bönerum
Sjukhuset har ett meditations- och bönerum vid  Målpunkt C entréplan (plan 4). Rummet är öppet alla dagar mellan kl 7.00 – 19.00 för dig som önskar en stund av stillhet, lugn och ro. I rummets centrum finns en ljusbärare och möjlighet för dig att tända ett ljus. Rummet har inga symboler eller utsmyckningar kopplade till någon specifik trosinriktning.

Personal i Sjukhuskyrkan från vänster Ronnie Strömberg, Per Sjönneby, Lasse Larsmark och Thomas Sjöberg.

Att våga vara i mörkret när det är mörkt och inte fly till något falskt hopp kan vara en början på en bearbetning av förlusten eller sorgen. Och att våga vara där tillsammans med den drabbade kan vara vår roll.

Lasse Larsmark sjukhuspräst Ryhov