Sjukhuskyrkan

Livet är skört och sårbart - ibland tar det svåra vändningar. Det sker sådant som vi inte rår över eller kan förstå. Då är det skönt att ha någon att prata med och att ställa frågor till - även de frågor som saknar svar.

Sjukhuskyrkan finns på sjukhuset som ett komplement till övriga vårdgivare och är en del av den andliga vården i Region Jönköpings Län. Sjukhuskyrkan utgörs av anställda från Svenska kyrkan och de traditionella frikyrkorna i Jönköping med omnejd.

Här kan du läsa mer om Sjukhuskyrkans gemensamma arbete i Sverige:Sjukhuskyrkan

Läs mer om Sjukhuskyrkan på Länssjukhuset Ryhov här nedan.

Att våga vara i mörkret när det är mörkt och inte fly till något falskt hopp kan vara en början på bearbetningen av förlust eller sorg. Sjukhuskyrkans roll är att våga vara där tillsammans med den drabbade.

Lasse Larsmark, sjukhuspräst Ryhov