Sjukhuskyrkan

Livet är skört och sårbart - ibland tar det svåra vändningar. Det sker sådant som vi inte rår över eller kan förstå. Då är det skönt att ha någon att prata med och att ställa frågor till - även de frågor som saknar svar.

Sjukhuskyrkan finns på sjukhuset som ett komplement till övriga vårdgivare och är en del av den andliga vården i Region Jönköpings Län. Sjukhuskyrkan utgörs av anställda från Svenska kyrkan och de traditionella frikyrkorna i Jönköping med omnejd.

Här kan du läsa mer om Sjukhuskyrkans gemensamma arbete i Sverige:Sjukhuskyrkan

Läs mer om Sjukhuskyrkan på Länssjukhuset Ryhov här nedan.

Kontakta Sjukhuskyrkan i Jönköping

Välkommen att kontakta oss på Länssjukhuset Ryhov för besök och samtal. Du finner våra kontaktuppgifter här. Tala gärna in ett meddelande om vi inte svarar direkt, så ringer vi upp dig så snart vi kan.

Samtal och själavård

Sjukdom och sorg kan bidra till att livet inte blir som vi tänkt oss. Då väcks ofta de existentiella frågorna. Sjukhuskyrkan erbjuder samtal för patienter, anhöriga och medarbetare på sjukhuset. Vi kan ha samtalen på avdelningen eller i ett samtalsrum.

Gudstjänst med Sjukhuskyrkan

Välkommen på lunchandakt varje torsdag kl 12.45.

Meditations- och bönerum

Välkommen att sitta ner en stund i stillhet. Här finns möjlighet att tända ett ljus och skriva en bön. Rummet finns på plan 4 målpunkt C och är öppet alla dagar kl 07.00-19.00.

Natur- och kulturstigen Slingan

I området kring Länssjukhuset Ryhov finns natur- och kulturstigen Slingan. Slingan är ett motionsspår för dig som vill uppleva närområdets natur. När du promenerar runt Slingan har du möjlighet att enskilt eller tillsammans med andra fundera på existentiella frågor – hur du ser på livet och vad som är viktigt för dig.

Att våga vara i mörkret när det är mörkt och inte fly till något falskt hopp kan vara en början på bearbetningen av förlust eller sorg. Sjukhuskyrkans roll är att våga vara där tillsammans med den drabbade.

Lasse Larsmark, sjukhuspräst Ryhov