Foto: Pixabay

Kyrkofullmäktige

Kyrkofullmäktige är Svenska kyrkan Jönköpings högsta beslutande organ. Ledamöter väljs av medlemmarna vart fjärde år.

Fullmäktige ansvarar bland annat för:

Budget, kyrkoavgift och andra viktiga ekonomiska frågor.
Val av ledamöter och ersättare i kyrkorådet och församlingsråden.
Val av revisorer, årsredovisning och ansvarsfrihet.

Nedan kan du läsa och ladda ner de senaste protokollen. Observera att äldre protokoll ej är publicerade på webben ur GDPR-synpunkt, eftersom de innehåller underskrifter. Samtliga protokoll kan fås via utskrift på begäran, kontakta info@svenskakyrkanjonkoping.se.

kyrkofullmäktige sammanträden 2020

Tisdag 2020-03-31 kl 19:00 - INSTÄLLT!
Tisdag 2020-05-26 kl 19:00

 

Inför kyrkofullmäktige 2020-05-26:

Ett informationsprogram sänds i närradion Radio Vättervåg FM 98,5 2020-05-20 kl 19:30 samt 2020-05-25 kl 19:30. 

 

Kyrkofullmäktige 2020-05-26 kl 19
Mötet sker på telefon och kommer spelas upp i högtalare i Sofiasalen, Sofiagården för den som vill komma dit och lyssna.

 

Kyrkofullmäktige 2020-08-27 kl 19
Mötet hålls i Sofiakyrkan

 Kyrkofullmäktige 2020-11-10 kl 19

 Kyrkofullmäktige 2020-12-08 kl 19 - INSTÄLLT!