Kyrkofullmäktige i Svenska kyrkan Jönköping

Kyrkofullmäktige är församlingens högsta beslutande organ. Ledamöter väljs av medlemmarna vart fjärde år. Välkommen att delta på fullmäktige som åhörare - se tider för kommande möten!

Fullmäktige ansvarar bland annat för:

Budget, kyrkoavgift och andra viktiga ekonomiska frågor.
Val av ledamöter och ersättare i kyrkorådet och församlingsutskott.
Val av revisorer, årsredovisning och ansvarsfrihet.

Nedan kan du läsa och ladda ner de senaste protokollen. Observera att äldre protokoll ej är publicerade på webben ur GDPR-synpunkt, eftersom de innehåller underskrifter. Samtliga protokoll kan fås via utskrift på begäran, kontakta jonkoping.info@svenskakyrkan.se

Kyrkofullmäktiges sammanträden 2024 i Sofiagården

Tisdag   2024-03-19 klockan 19:00
Tisdag   2024-04-23 klockan 19:00

Tisdag   2024-10-29 klockan 19:00 

Kyrkofullmäktige är öppet för alla som vill vara med som åhörare. Kyrkofullmäktige direktsänds via närradion Radio Vättervåg FM 98,5 alternativt www.radiovv.com.