Foto: Pixabay

Kyrkofullmäktige i Svenska kyrkan Jönköping

Kyrkofullmäktige är församlingens högsta beslutande organ. Ledamöter väljs av medlemmarna vart fjärde år.

Tisdag 7 december klockan 18–19 sammanträder det nyvalda kyrkfullmäktige
och samma dag klockan 19.15 är det sista sammanträdet för avgående kyrkofullmäktige i Sofiasalen, Sofiagården. 

- Välkommen att följa mötet på plats eller i direktsändning via YouTube, på Lokal-TV eller lyssna på Radio Vättervåg 98,5 MHz eller via www.radiovv.com

Fullmäktige ansvarar bland annat för:

Budget, kyrkoavgift och andra viktiga ekonomiska frågor.
Val av ledamöter och ersättare i kyrkorådet och församlingsråden.
Val av revisorer, årsredovisning och ansvarsfrihet.

Nedan kan du läsa och ladda ner de senaste protokollen. Observera att äldre protokoll ej är publicerade på webben ur GDPR-synpunkt, eftersom de innehåller underskrifter. Samtliga protokoll kan fås via utskrift på begäran, kontakta info@svenskakyrkanjonkoping.se.

kyrkofullmäktige sammanträden 2022

Tisdag 2022-03-29 klockan 19:00
Tisdag 2022-06-14 klockan 19:00

Tisdag 2022-11-08 klockan 19:00 
Tisdag 2022-12-06 klockan 19:00

 

Kyrkofullmäktige direktsänds i via YouTube, Lokal-TV och närradion Radio Vättervåg FM 98,5 alternativt www.radiovv.com.