Foto: Pixabay

Kyrkofullmäktige

Kyrkofullmäktige är Svenska kyrkan Jönköpings högsta beslutande organ. Ledamöter väljs av medlemmarna vart fjärde år.

Fullmäktige ansvarar bland annat för:

Budget, kyrkoavgift och andra viktiga ekonomiska frågor.
Val av ledamöter och ersättare i kyrkorådet och församlingsråden.
Val av revisorer, årsredovisning och ansvarsfrihet.

Nedan kan du läsa och ladda ner de senaste protokollen. Observera att äldre protokoll ej är publicerade på webben ur GDPR-synpunkt, eftersom de innehåller underskrifter. Samtliga protokoll kan fås via utskrift på begäran, kontakta info@svenskakyrkanjonkoping.se.

kyrkofullmäktige sammanträden 2021

Tisdag 2021-03-30 klockan 19:00
Tisdag 2021-05-25 klockan 19:00

Tisdag 2021-11-09 klockan 19:00 
Tisdag 2021-12-07 klockan 18:00

 Kyrkofullmäktige direktsänds i närradion Radio Vättervåg FM 98,5