Meny

Kyrkofullmäktige

Kyrkofullmäktige är Svenska kyrkan Jönköpings högsta beslutande organ. Ledamöter väljs av medlemmarna vart fjärde år.

Fullmäktige ansvarar bland annat för:

Budget, kyrkoavgift och andra viktiga ekonomiska frågor.
Val av ledamöter och ersättare i kyrkorådet och församlingsråden.
Val av revisorer, årsredovisning och ansvarsfrihet.

Nedan kan du läsa och ladda ner de senaste protokollen. Observera att äldre protokoll ej är publicerade på webben ur GDPR-synpunkt, eftersom de innehåller underskrifter. Samtliga protokoll kan fås via utskrift på begäran, kontakta info@svenskakyrkanjonkoping.se.

kyrkofullmäktige sammanträden 2020

Tisdag 2020-03-31 kl 19:00 - INSTÄLLT!
Tisdag 2020-05-26 kl 19:00

Tisdag 2020-11-10 kl 19:00
Tisdag 2020-12-08 kl 19:00