Foto: Tommy Hvitfeldt

Järstorps kyrka

Järstorps kyrka är den lantligaste kyrkan i Svenska kyrkan Jönköping och ligger på en höjd omgiven av lövskog och öppna landskap. Det fina läget gör att kyrkan ofta önskas för dop- och vigselgudstjänster.