Sanna förskola

Sanna förskola ligger i Vättersnäs och öppnade 2002. Förskolan har två avdelningar, Pärlan och Skatten, med plats för 30 barn. Lokalerna är ljusa och rymliga och med en stor utegård som inbjuder till lek.

Pärlan

På Pärlan går de yngsta barnen som är 1-3 år. Vi vill skapa en lustfylld miljö där barnen kan leka, lära och ha roligt tillsammans.

Skatten

På Sanna förskola avdelning Skatten är barnen 4-6 år. Vi eftersträvar en trygg och lärorik miljö där barnen trivs och kan utvecklas efter sina förutsättningar.

hitta till sanna förskola

Norra Apollovägen 15
554 66 Jönköping

Avdelningen Pärlan
Tfn 036-31 35 30

Avdelningen Skatten
Tfn 036-31 35 32