Foto: Josefine Setterström

Diakonimottagning

Vägledande samtal för dig som söker ekonomiskt stöd och råd och är boende inom Jönköpings församling. Välkommen att boka samtal med församlingens diakoner.

Till diakonimottagningen i Sofiakyrkan kan du som är i behov av ekonomiskt stöd och råd vända dig. Mottagningen bemannas av församlingens diakoner efter tidsbokning. 

diakonimottagning

Vad? Diakonimottagning för ekonomiskt stöd

Var? I Sofiakyrkan (följ skyltning)

När? Efter tidsbokning

Sofiakyrkans diakonimottagning

Sofiakyrkans diakonimottagning

Svenska kyrkan Jönköping

Diakoni