En kvinnlig diakon med grön frimärksskjorta och diakonemblem om halsen står i dörröppningen och välkomnar en besökare.
Foto: Kristin Lidell /Ikon

Samtalsstöd och familjerådgivning

Familjerådgivning, själavårdssamtal, sorgesamtal för dig som förlorat en anhörig, ekonomiskt stöd och råd och hjälp för dig som är arbetslös och utmattad. Här finns möjlighet till samtal, enskilt eller tillsammans med andra, i livets olika situationer. Läs mer om det diakonala arbetet.

Här finns möjlighet till samtal, enskilt eller tillsammans med andra, i livets olika situationer. Läs om bland annat familjerådgivning, själavårdssamtal, sorgesamtal för dig som förlorat en anhörig, diakonimottagningen och stöd för dig som har drabbats av utmattning.

Vi sätter samtalet i centrum. Samtalen kan ske i kyrkan eller i ett församlingshem. Har du svårt att komma till oss kan vi också komma på hembesök.

Samtalsmottagningen

Ibland kan livet vara tungt. Då kan det vara bra att ha någon att prata med - för att prata hjälper. Välkommen - du hittar oss på Prästgränd 1 i Jönköping vid Kristine kyrka.

Familjerådgivning

Svenska kyrkans Familjerådgivning i Södra Vätterbygden erbjuder kvalificerad hjälp till par, familjer och enskilda.

Diakonimottagning

Vägledande samtal för dig som söker råd och ekonomiskt stöd och är boende inom Jönköpings församling. Välkommen att boka tid.

Chaplaincy Jönköping - Universitetskyrkan

Oavsett vem du är eller vilken livsåskådning du har, är du välkommen till Chaplaincy på Jönköping University, en del av Universitetskyrkan.

Några personer och en kvinnlig präst sitter på stolar i en ring i en kyrka.

Sorgesamtalsgrupper

Grupper för dig som förlorat någon som stod dig nära. Här möter du andra som också drabbats av sorg och vill dela erfarenheter och hitta en väg framåt.

Diakoni - kyrkans omsorg om medmänniskan och skapelsen

Svenska kyrkan Jönköping vill kännetecknas av att vara bedjande, barmhärtig och modig. Dessa tre begrepp är också centrala för diakonerna i mötet med människor i utsatta livssituationer.

Sjukhuskyrkan

Livet är skört och sårbart - ibland tar det svåra vändningar. Det sker sådant som vi inte rår över eller kan förstå. Då är det skönt att ha någon att prata med och att ställa frågor till - även de frågor som saknar svar.

Växthuset

Är du sjukskriven, arbetslös och känner att kraften tagit slut? Vill du hitta balans i livet? Välkommen till Växthuset.

Två händer håller varandra, på ett regnbågsfärgat tyg.

Regnbågslinjen - för dig som behöver stöd och någon att prata med

För dig inom HBTQI-spektrumet, anhöriga och närstående.

En kvinnlig diakon och en man sitter ner och samtalar.

Själavårdssamtal

En möjlighet att enskilt få samtala om livets olika dimensioner oavsett om du kallar dig troende eller ej.

En kvinnlig präst med pagefrisyr lutar sig över ett skrivbord och ler mot kameran.

Skolkyrkan

Skolpräster erbjuder samtal för dig som är elev eller personal på någon grund- eller gymnasieskola.

Några personer och en kvinnlig präst sitter på stolar i en ring i en kyrka.

Sorgesamtalsgrupper

Grupper för dig som förlorat någon som stod dig nära. Här möter du andra som också drabbats av sorg och vill dela erfarenheter och hitta en väg framåt.

En diakon sitter ner och samtalar med någon.

Sorgesamtalsgrupp Sofiagården

Samtalsgrupp för dig som förlorat någon närstående. Vi ses i en mindre grupp för att samtala kring olika teman som rör sorgen och livet.

En kvinna sätter ett tänt ljus i en ljusbärare.

Bikt i Svenska kyrkan

Bikten är ett samtal där du tillsammans med en präst får möjlighet att inför Gud lägga fram det du vill be om förlåtelse för.

En manlig präst pratar i mobiltelefon.

Jourhavande präst

Behöver du någon att prata med? Jourhavande präst lyssnar. Du kontaktar Jourhavande präst via telefon, digitalt brev eller chatt.

En kvinna i stickad tröja talar teckenspråk mot kameran.

Samtalsjour för döva via bildtelefon

Svenska kyrkans nationella jourtelefon på teckenspråk har ett uppehåll under våren.