Foto: Magnus Aronsson

En kyrka för alla

Svenska kyrkan Jönköping tror på alla människors lika värde. Vi arbetar aktivt för att alla ska känna sig lika välkomna.

Vi vill finnas där människor är, för vi är som människor är. Vi är gamla, unga, fattiga, rika, glada, ledsna, djupt religiösa eller teologiskt nyfikna. Födda i Sverige eller någon helt annanstans i världen. Vi har bott länge i Jönköping eller nyligen anlänt hit.

Vi jobbar ständigt med att förenkla kyrkobesöket för människor med olika förutsättningar. Med fokus på ökad tillgänglighet, möjlighet till teckentolkning och gudstjänster på fler än ett språk. Vi är även aktiva inom HBTQ-frågor och har sedan flera år tillbaka arrangerat regnbågsmässor och deltagit i Jönköping Pride. 

Under 2020 genomgår alla anställda i Svenska kyrkan Jönköping ”Regnbågsnyckeln” - en utbildning för en mer inkluderande kyrka och viljan att arbeta aktivt för mångfald och öppenhet.

 

Det var när de bar regnbågsflaggan genom kyrkogången som jag för första gången kände att jag kunde identifiera mig med Svenska kyrkan. När jag äntligen kunde känna mig inkluderad.

Kristian Kabelacs, kyrkobesökare på Regnbågsmässa