Foto: Tommy Hvitfeldt

Ekhagskyrkan

Ekhagskyrkan är den yngsta av församlingens kyrkor. I snart 25 år har tegelkyrkan stått vid Ekhagens centrum. Låga trösklar och högt i tak – beskriver lokalerna ganska bra.

INFORMATION OM UPPSTART FÖR BARNGRUPPER OCH KÖRER EFTER JUL

Grupper med endast barn startar vecka 3. Verksamhet med barn och vuxna startar vecka 8. Lokala anpassningar kan förekomma. Kontakta ledare i respektive kyrka för mer information. 

Välkommen till en ny termin!