Foto: Tommy Hvitfeldt

Ekhagskyrkan

Ekhagskyrkan är den yngsta av församlingens kyrkor. I snart 25 år har tegelkyrkan stått vid Ekhagens centrum. Låga trösklar och högt i tak – beskriver lokalerna ganska bra.

Kyrkan är öppen för bön och ljuständning

Kyrkan är öppen för ljuständning och enskild bön. Du ser öppettiderna i kalendern nedan.

 Vill du ta emot enskild nattvard, kontakta prästen. Du hittar kontaktuppgifter nedan genom att klicka på ”Vi som arbetar här” .

Vi finns här för dig!

 För mer information:

Läs om våra åtgärder under coronapandemin