Foto: Alexander Dummer, Unsplash

Så här tycker våra föräldrar

Det genomförs ofta enkätundersökningar bland de föräldrar som har sina barn i förskolorna. Här kan du se vad de har svarat!

Kvalitetsarbete i förskola och skola