Foto: Alexander Dummer, Unsplash

Så här tycker våra föräldrar

Under 2019 har förskolorna i Svenska kyrkan Jönköping genomfört en enkätundersökning bland de föräldrar som har sina barn i förskolorna. Här kan du se vad de har svarat!