Foto: Kajsa Norén

Östra kyrkogården

Den praktfulla kyrkogården sträcker ut sig på Liljeholmen och här finns både dåtid och nutid inbäddad i grönska.

Östra kyrkogården är centralt belägen i Jönköpings intill Liljeholmsparken. Kyrkogården härstammar från 1600-talet och har utvidgats på både 1920 och 1970-talet. Eftersom staden och järnvägen vuxit upp jämsides med kyrkogården så har den fått en mycket långsträckt och oregelbunden form.

Kapellet är byggt på 1930–talet och snarlikt det gamla träkapellet som olyckligtvis förstördes i en brand. Jämte kapellet återfinns en riktig pärla som vittnar om kyrkogårdens ålder, nämligen en 400-årig ek.

fakta om östra kyrkogården

Totalyta: 109 000 m2
Gravplatser:
ca 6 618 stycken, varav ca 4 085 stycken är upplåtna
Med gravrätt: Urn- och kistgravplatser
Begränsade gravrätter:
Ja, med plats för urnor och kistor
Utan gravrätt:
Minneslund

 

besök & tillgänglighet östra kyrkogården

Adress: Hermansvägen 14, 554 53 Jönköping
Framkomlighet på kyrkogården: Kuperad terräng, grus- och asfaltsgångar. Trappor med ledstänger. Vintertid underhålls vissa gångarna med snöröjning och sandning.
Parkering: Parkering sker på anvisad plats inne på kyrkogården. Två större parkeringsplatser finns, en vid minneslunden och en vid ekonomibyggnaderna. Biltrafik är tillåten på vissa av de större vägarna. Det är även möjligt att köra fram till kapellet vid behov.
Tillgång till toalett:
Tillgänglighetsanpassad toalett i ekonomibyggnad och kapellet. Öppna under arbetstid, vardagar 07.00 – 16.00.

Hitta hit

Med bil:
Vägbeskrivning
Kollektivtrafik:
Vägbeskrivning