Foto: Tommy Hvitfeldt

Fira gudstjänst i Ekhagskyrkan

Gudstjänst eller högmässa firas varje söndag klockan 09.30.

Gudstjänsterna i Ekhagskyrkan välkomnar både dig som går mer regelbundet och dig som inte går så ofta. Vi använder enkla gudstjänstagendor för att alla ska känna igen sig snabbt. Gudstjänsterna i Ekhagskyrkan är oftast antingen en gudstjänst (utan nattvard) eller högmässa (gudstjänst med nattvard). 

Vardagsro med mässa firas varje torsdag. Du får en möjlighet att finna dig själv och Gud. Mässan innehåller nattvard, bön, ljuständning, musik, meditation och tystnad. Sångerna är korta med kärnfulla texter som upprepas.

Bönen, hjärtats samtal med Gud
Bönen är trons viktigaste språk, hjärtats samtal med Gud, ett uttryck för vår längtan efter det goda, sanna i livet. När du ber, bär du dig själv och din omvärld i  omsorg och kärlek. Att be är att vara delaktig i och ge röst åt världens rop. Förbön är ett sätt att säga: Jag bryr mig om och samtidigt överlämna sig själv  i tillit till livets källa, Gud.

Tänd ett ljus
Vid ljusbäraren kan du med ett ljus formulera en bön för något som angår dig särskilt. När du lägger ner pengar för ljusen i myntlådan, bidrar du dessutom till  Svenska kyrkans internationella arbete att förbättra villkoren för utsatta  människor.

Skriv en egen bön
Det finns en förbönslåda i Ekhagskyrkan som står till vänster om dörren in  till församlingssalen, alldeles invid ljusbäraren. På bordet som står framför förbönslådan finns lappar att skriva på. Lådan töms till söndagens gudstjänst och bönerna bärs fram till altaret, men du avgör om den ska läsas upp eller inte. Efter gudstjänsten förstörs lapparna så ingen kan läsa dem.