Gravplatser på Jönköpings kyrkogårdar

Gravplatser att välja på.

Ta ställning till gravskick, gravrätt till gravplatsen och om fler ska gravsättas på platsen. Det är bra att tänka igenom hur gravplatsen ska skötas, vilket behov det finns att smycka platsen och vem/vilka som ska vara gravrättsinnehavare.

Gravplats med gravrätt

KISTGRAVPLATS Finns på samtliga kyrkogårdar. En kistgravplats ger möjlighet att ha en egen vald gravvård och själv plantera växter. Upplåts med plats för ett visst antal kistor men även plats för urnor. Gravrättsinnehavaren ansvarar för gravplatsens fasta anordningar och skötsel. Gravplatsen upplåts på 25 år och därefter har gravrättsinnehavaren rätt att förnya gravrätten mot avgift. Nya kistor eller urnor placeras intill befintligt stoft. Kostnad för sten, montering och underhåll av gravsten eller annan fast gravanordning ingår inte. URNGRAVPLATS Finns på samtliga kyrkogårdar. En urngravplats ger möjlighet att ha en egen vald gravvård och plantera växter. Upplåts med plats för fyra till nio urnor. Gravplatsen upplåts på 25 år och därefter har du rätt att förnya gravrätten mot avgift. Nya urnor placeras intill befintligt stoft. Kostnad för sten, montering och underhåll av gravsten eller annan fast gravanordning ingår ej.

Gravplats med begränsad gravrätt

Gravplats med begränsad gravrätt innebär att gravanordningens utseende och utformning redan är förutbestämd. Gravrättsinnehavaren har möjlighet att välja sida eller sten för namnplatta med restriktioner för hur gravplatsen får se ut och smyckas. Gravplatsen upplåts på 25 år och därefter har gravrättsinnehavaren rätt att förnya gravrätten mot en avgift. Kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för gravanordningen och skötsel.

Gravplats utan gravrätt

MINNESLUND Finns på samtliga kyrkogårdar. I en minneslund gravsätts askan anonymt utan närvaro av anhöriga. Det innebär att du som anhörig inte får veta var askan är nedgrävd på minneslundsområdet. Efter nedsättning sänds ett minnesbrev till den som anmält begravningen eller skrivit på medgivande om gravsättning och namnet på den avlidne skrivs in i en minneslundsbok. Som anhörig får du smycka med snittblommor och ljus på avsedd plats. Kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för skötseln och plockar bort vissna blommor, utbrända ljus med mera.