Foto: Tommy Hvitfeldt

Gräshagskyrkan

I Gräshagskyrkan finns ett rikt musikliv med fem körer för olika åldrar, öppen förskola och soppluncher. Kyrkorummet är ofta öppet både på dagtid och på kvällstid om du bara vill smita in för att tända ett ljus eller bara varva ner.