Foto: Pixabay

Kontakta oss

Vill du boka ett dop, gifta dig, prata med en präst, har du frågor om begravning eller undrar något om Svenska kyrkan Jönköpings verksamhet?

Församlingsexpedition

På församlingsexpeditionen kan du boka dop och bröllop samt få hjälp med dina frågor kring medlemskapet i Svenska kyrkan.

Verksamhetsstöd

Här hittar du kontaktuppgifter till församlingens verksamhetsstöd som består av administration, ekonomi, fastighet, HR, IT samt kommunikation.

En person sitter vid ett skrivbord och har ett digitalt möte i datorn med några andra.

Kommunikation

Kontaktpersoner för kommunikation - Kampanjer, press, media och mycket mer.

Begravningsverksamhet

Hör av dig till oss om du har frågor om begravning, kyrkogårdar, gravskötsel och gravrätt.

Präster

Prata med oss om allt mellan himmel och jord. Vi är utbildade lyssnare och vana att prata om livets ljusa och mörka stunder. Du kan också boka ett enskilt samtal med någon av oss.

Diakoner och diakoniassistenter

Söker du efter en plats i tillvaron, har du det svårt och vill ha någon att prata med? Ring oss! Som diakoner är vi, liksom präster och biskopar, vigda till våra tjänster och därmed en del av Svenska kyrkans treledade ämbete. Vi har tystnadsplikt.

Musiker

Ska du gifta dig och vill diskutera musiken? Planerar du en begravning och vill få förslag på psalmer eller vill du börja sjunga i en av våra många körer?

Pedagoger

Fråga pedagoger och församlingsassistenter om barn- och ungdomsverksamheten i församlingen.

Förskolor

Vi svarar gärna på dina frågor om förskolorna Kyrkklockan, Kyrktuppen och Sanna.

En kyrkvaktmästare putsar en biskopsstav i sakristian.

Kyrkvaktmästare

Vi svarar gärna på frågor om kyrkorna och det praktiska i och kring gudstjänsten.

Församlingshemsvärdar

Kontakta gärna oss om du har frågor om till exempel dopfika, församlingslokaler och soppluncher.

Förtroendevalda

Kyrkan styrs av förtroendevalda som väljs i kyrkoval vart fjärde år. Här finns kontaktuppgifter till förtroendevalda i kyrkofullmäktige och kyrkorådet.

Någon sitter vid ett skrivbord och arbetar på sin laptop.

Kontaktuppgifter för dig som är leverantör

Här hittar du som leverantör till Svenska kyrkan Jönköping faktureringsuppgifter och organisationsnummer.