Foto: Josefine Setterström

Sofia prästgård

På väster, alldeles intill Slottskyrkogården, ligger Lagermanska villan - även kallad Sofia prästgård.

Återöppnad prästgård 


Sommaren 2023 kunde Sofia prästgård åter igen öppnas efter en behövlig yttre och inre renovering. Invigningen skedde i samband med ett midsommarfirande där ett 100-tal församlingsbor, både unga och äldre, mött upp för en trivsam trädgårdsfest. Musik, tal och servering ramade in evenemanget. Det högtidliga klippande av bandet gjordes av kyrkorådet presidium. Många besökare passade på att under dagen att titta in i Sofia prästgård som varit i församlingens ägo i många år. 

Redan på 1920-talet hyrde den då kyrkliga samfälligheten i Jönköping  villan och i  mitten av 1930-talet förvärvade kyrkan fastigheten. Den kom att fungera som Sofia församlings prästgård fram till 1971. Prästerna som bodde med sina familjer i prästgården var kyrkoherdarna  Johan Aron Åberg,  Anders Blomqvist och Olof Thulin. 
Ursprungligen uppfördes huset som privatbostad år 1875 till uppfinnaren vid Jönköpings tändsticksfabrik, Alexander Lagerman. Här bodde Alexander tillsammans med hustrun Emilia under flera år. Från början kallades huset Villa Emilielund efter Emilia Lagerman, ingenjörens hustru. Alexander Lagerman var maskinkonstruktör vid Jönköpings tändsticksfabrik och han konstruerade sin komplettmaskin 1892. Detta kom att förändra tillverkningen av tändstickor helt och hållet.

Efter 1971 när siste kyrkoherden flyttade från prästgården användes huset under flera år av sällskapet Länkarna och därefter blev det ungdomsgård. Under en period användes även prästgården för Yalla Jönköping med sitt sociala företag. Nu kommer återigen den nyrenoverade  gula villan att användas av församlingens olika grupper.

Midsommarfirande i Sofia prästgårds park. Juni 2023. Foto: Monica Sandsvik Svensson