Foto: Tommy Hvitfeldt

Om Råslätts kyrka

Råslätts kyrka är en stadsdelskyrka från 70-talet, uppförd i brunt tegel. Den bildar lite av en "oas" och en samlingsplats vid torget i Råslätts centrum.

Kyrkan har uppförts med inriktning på ekumenisk verksamhet och lokalerna upplåtes till andra församlingar och till annan verksamhet.

Arkitekt Per Rudenstam fick uppdraget bland nio kolleger som deltog i  arkitekttävlingen om bästa utformningen av Råslätts kyrka. Tävlingen utlystes 1972. Hans kallade sitt förslag för en "oas" och syftet var att kyrkan skulle bilda centrum med alla funktioner - expeditionslokaler, samlingssalar, konfirmandrum, hobbylokaler m.m. - kring ett torg, en samlingsplats för människorna på området.

Själva kyrkorummet är utformat så att dagsljus strömmar in från ovan. Altare, altarrund, orgelfasad, dopfunt m.m. har ritats av arkitekt Rudenstam i samråd med K.G Gemfelt. Altarutsmyckningen; " Levande stenar " har gjorts av Magnus Johansson, Kortebo.

Kyrkan har inga traditionella klockor. Istället finns en fristående klockstapel med ett klockspel som omfattar inte mindre än 17 klockor, gjutna av Olssons klockgjuteri, Ystad. Dessa 17 klockor är genom ett mekaniskt system kopplade till kyrkans orgel. Dessutom spelar man dagligen klockan  9, 12 och 18 psalmmusik på klockspelet.