Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan Jönköping Besöksadress: Svenska kyrkan Jönköping, Kapellgatan 8, 55317 Jönköping Postadress: Svenska kyrkan Jönköping, Östra Storgatan 45, 55321 Jönköping Telefon:+46(36)303500 E-post till Svenska kyrkan Jönköping

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Bra att veta

Här hittar du information om vad som gäller vid förtur, maxtaxa, olycksfallsförsäkring med mera.

Förtur
I Skollagens 8 kap 8§ står det att huvudmannen ska se till att barngrupperna har en lämplig sammansättning och storlek. Det innebär att vid behov kan barn placeras utifrån ålder istället för ködatum. Allt för att få en god sammansättning av gruppen. Syskon till redan placerade barn har förtur i kön i mån av plats hos oss.

Maxtaxa
I Jönköpings kommun tillämpas en maxtaxa med två tidsnivåer. Detta innebär att för barn som har ett omsorgsbehov på 15 timmar eller mindre så betalas avgift enligt en lägre nivå. Avgift betalas under 12 månader per år och utgår med angiven procentsats på hushållets avgiftsgrundande inkomst per månad. Avgiftsgrundande inkomst är alla skattepliktiga inkomster.

Med barn 1 menas familjens yngsta barn som har plats i barnomsorg, barn 2 är det näst yngsta o.s.v. Eftersom den allmänna förskolan är avgiftsfri gäller en reducerad taxa för de tre-, fyra- och femåringar som har ett omsorgsbehov utöver tiden i allmän förskola. Avgift enligt den lägre taxan betalas from augusti månad det år barnet fyller tre år.

Olycksfallsförsäkring
Samtliga medverkande i all av kyrkan bedriven verksamhet omfattas av en olycksfallsförsäkring. Försäkringen omfattar deltagare i förrättning såsom gudstjänst, dop, bröllop och begravning liksom deltagare i annan av kyrkan bedriven verksamhet såsom körsång, barntimmar och konfirmationsläger mm.

Här hittar du information om vad som ingår i försäkringen.

Uppsägning av plats
Uppsägning av plats görs av förälder på särskild blankett, som tillhandahålls på förskolan. Uppsägningstiden är 2 månader. Under den tiden utgår avgift oavsett om platsen utnyttjas eller ej. Vid bristande avgiftsbetalning förbehåller sig förskolan rätten att säga upp platsen.

 

Tyra-appen

Våra förskolor använder sig av en app som kallas TYRA. Den används för att registrera schema och för att hålla kontakten mellan förskola och hem. Varje vårdnadshavare får en inloggning i TYRA där man kan följa förskolans arbete.

grön flagg

Våra förskolor arbetar utifrån miljöcertifiering en ”Grön flagg”. Den utgår från stiftelsen ”Håll Sverige rent”. Varje år arbetar vi med olika ämnesområden för att sedan redovisa det för stiftelsen och bli certifierade ytterligare ett år.