Foto: Michal Janek, Pixabay

Bra att veta

Här hittar du information om vad som gäller vid förtur, maxtaxa, olycksfallsförsäkring med mera.

Förtur
Vi tillämpar förtur enligt följande riktlinjer; syskon till redan placerade barn, ansökningsdatum och geografisk närhet.

Maxtaxa
I Jönköpings kommun tillämpas en maxtaxa med två tidsnivåer. Detta innebär att för barn som har ett omsorgsbehov på 15 timmar eller mindre så betalas avgift enligt en lägre nivå. Avgift betalas under 12 månader per år och utgår med angiven procentsats på hushållets avgiftsgrundande inkomst per månad. Avgiftsgrundande inkomst är alla skattepliktiga inkomster.

Med barn 1 menas familjens yngsta barn som har plats i barnomsorg, barn 2 är det näst yngsta osv. Eftersom den allmänna förskolan är avgiftsfri gäller en reducerad taxa för de tre-, fyra- och femåringar som har ett omsorgsbehov utöver tiden i allmän förskola. Avgift enligt den lägre taxan betalas from augusti månad det år barnet fyller tre år.

Olycksfallsförsäkring
Samtliga medverkande i all av kyrkan bedriven verksamhet omfattas av en olycksfallsförsäkring. Försäkringen omfattar deltagare i förrättning såsom gudstjänst, dop, bröllop och begravning liksom deltagare i annan av kyrkan bedriven verksamhet såsom körsång, barntimmar och konfirmationsläger.

Här hittar du information om vad som ingår i försäkringen.

Uppsägning av plats
Uppsägning av plats görs av förälder på särskild blankett som tillhandahålls på förskolan. Uppsägningstiden är två månader. Under den tiden utgår avgift oavsett om platsen utnyttjas eller ej. Vid bristande avgiftsbetalning förbehåller sig förskolan rätten att säga upp platsen.

 

Tyra-appen

Våra förskolor använder sig av en app som kallas TYRA. Den används för att registrera schema och för att hålla kontakten mellan förskola och hem. Varje vårdnadshavare får en inloggning i TYRA där man kan följa förskolans arbete.