Barnkörer

Här får barnen sjunga, skratta, leka och röra sig till musik. Körerna övar varje vecka och sjunger sånger anpassade efter barnens ålder. Barnen medverkar vid några gudstjänster per termin och ibland vid större konserter.

Delar av gruppverksamheten är fortsatt pausad

Delar av gruppverksamheten är fortsatt pausad med anledning av den rådande corona-pandemin, men några startar upp försiktigt med särskilda restriktioner. Läs kalendariet för lokala grupper och evenemang.