Barnkörer

Här får barnen sjunga, skratta, leka och röra sig till musik. Körerna övar varje vecka och sjunger sånger anpassade efter barnens ålder. Barnen medverkar vid några gudstjänster per termin och ibland vid större konserter.

barn- och ungdomsverksamhet i pandemitider

Svenska kyrkan Jönköping följer fortsatt Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Vi är rädda om varandra; håller avstånd, tvättar händer och är hemma vid minsta tecken på förkylning.

Har du frågor kontakta ansvarig ledare för mer information om vad som gäller för respektive grupp.