Foto: Alex Muresan

Om Gräshagskyrkan

Behovet av en stadsdelskyrka växte fram i slutet av 50-talet och den 1 december 1962 stod Gräshagskyrkan färdig.

Kyrkan är ritad av länsarkitekt Gösta Planck och invigdes av biskop David Lindqvist. 

I övre våningen finns förutom kyrksalen, också Birgittasalen, kontor, sakristia och kök. I undre våningen finns lokaler för barn- och familjeverksamheten samt övrigt församlingsarbete.

Kyrksalens ljuskronor har tillverkats på ett småländskt glasbruk. Klockorna är gjutna på Bergholtz gjuteri i Sigtuna. Storklockan som väger 500 kg har följande inskription: ”Guds folk inför Din konung träd med helga offer Honom gläd”. På Lillklockan som väger 300 kg står: ”Snart denna världens tid förgår. Då gryr Guds kyrkas jubelår.”

Gräshagskyrkans kor pryds sedan 1991 av bonaden ”Vägen inåt och uppåt”. Bonaden är komponerad av Marianne Nordström, vävd av Kirstine Packalén samt skänkt av syföreningen och Gräshagskyrkan. Gräshagskyrkan har förärats många och värdefulla gåvor bland annat nattvardssilver, skrudar, brudkrona samt två pianon.

Under 2003 genomfördes om- och tillbyggnader av kyrkan. Bland annat gjordes en ny entré.