Foto: Tommy Hvitfeldt

Bymarkskyrkan

I Bymarkskyrkan är det ofta trångt – dels för att det är en liten och mysig kyrka, dels för att det finns många som har kyrkan som sitt andliga hem. I veckorna träffas grupper för olika åldrar både på dagtid och kvällstid.

Hitta till bymarkskyrkan

Väpnargatan 3
Jönköping

Buss nr 12, hållplats Trollhättegatan övre