Foto: Tommy Hvitfeldt

Bymarkskyrkan

I Bymarkskyrkan är det ofta trångt – dels för att det är en liten och mysig kyrka, dels för att det finns många som har kyrkan som sitt andliga hem. I veckorna träffas grupper för olika åldrar både på dagtid och kvällstid.

INFORMATION OM UPPSTART FÖR BARNGRUPPER OCH KÖRER EFTER JUL

Grupper med endast barn startar vecka 3. Verksamhet med barn och vuxna startar vecka 8. Lokala anpassningar kan förekomma. Kontakta ledare i respektive kyrka för mer information. 

Välkommen till en ny termin!

Hitta till bymarkskyrkan

Väpnargatan 3
Jönköping

Buss nr 12, hållplats Trollhättegatan övre