Foto: Illustration Helen Sjöström

Vuxna i start - VIS

Samtalet utgår ifrån en särskild metod för psykosocialt stöd för familjer i asylprocessen.