Foto: Johannes Frandsen, Ikon

Lillfjädern

På Lillfjädern lägger vi tonvikt vid att skapa en grupp där barnen känner sig trygga och vi ger varje barn möjlighet till lek, avkoppling och närhet till oss vuxna.

En vecka på Lillfjädern kan innehålla många olika aktiviteter som sagostunder, skapande, bygglek, rörelse av olika slag både inne och ute, små utflykter och inte minst fri lek då barnen själva väljer vad de vill leka!

Vidare har vi under veckan tillsammans med Storfjädern ”Bibelsamling” med berättelser ur Bibeln samt ”lilla Andakten” i Dalvikskyrkan.

Med dagar fulla av upplevelser och ljud tycker vi att det är viktigt att uppmuntra till lugn och ro. Detta gör vi bland annat genom att vila efter lunchen. Vi har sagostunder och det finns alltid möjlighet att krypa upp i ett knä hos en pedagog och ”bara vara”.

Förskolan ska erbjuda barnen en god miljö och en väl avvägd dagsrytm med både vila och aktiviteter som är anpassade efter deras behov och vistelsetid.

Lpfö 18