Begravningsverksamheten

Här kan du läsa om vårt uppdrag som förvaltare.

Svenska kyrkan Jönköping är huvudman

Den som har begravningsansvaret inom ett område kallas huvudman. Svenska kyrkan Jönköping är en av elva huvudmän i Jönköpings kommun. Det är huvudmannens skyldighet att anordna och hålla allmänna begravningsplatser för alla som är folkbokförda inom förvaltningsområdet samt tillhandahålla särskilda gravplatser för de som inte tillhör något kristet trossamfund.

Kyrkogårdsförvaltningen utför uppdraget som bland annat innebär kremering, gravsättning, sköta och vårda begravningsplatserna, hålla personal, maskiner och allt annat som behövs för att verksamheten ska fungera.

Arbetet styrs av lagar

I Sverige regleras begravningsverksamheten av Begravningslagen (1990:1144) och i begravningsförordningen (1990:1147). I den definieras verksamheten och alla åtgärder som har direkt samband med förvaltningen av de allmänna begravningsplatserna. Utöver det omfattas verksamheten av andra lagar exempelvis kulturmiljölagen, miljöbalken, förvaltningslagen och arbetsmiljölagen.

Begravningsombud

Begravningsombudens uppgift är att granska att huvudmännen inom Svenska kyrkan använder pengarna från begravningsavgiften på rätt sätt.

Begravningsavgiften

Begravningsavgiften finansierar begravningsverksamheten och alla betalar den.

Tillsyn

Länsstyrelsen säkerställer att vi utför uppdraget.