Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan Jönköping Besöksadress: Svenska kyrkan Jönköping, Kapellgatan 8, 55317 Jönköping Postadress: Svenska kyrkan Jönköping, Östra Storgatan 45, 55321 Jönköping Telefon:+46(36)303500 E-post till Svenska kyrkan Jönköping

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Kyrkorådet

Kyrkorådet är församlingens styrelse samt beredande och verkställande organ under kyrkofullmäktige. Under kyrkorådet finns två utskott; församlings- och kyrkogårdsutskott.

De har det övergripande ansvaret för att församlingen fullgör sin grundläggande uppgift, att församlingen har en ändmålsenlig organisation samt förvaltningen av församlingens angelägenheter.

Kyrkorådet ansvarar även för församlingens kyrkogårds- och begravningsverksamhet, dess fastigheter och anställda. Kyrkorådet har utsett tre utskott: arbetsutskott, församlingsutskott och kyrkogårdsutskott.

Här kan du läsa och ladda ner de senaste protokollen. Observera att äldre protokoll ej är publicerade på webben ur GDPR-synpunkt eftersom de innehåller underskrifter. Samtliga protokoll kan fås via utskrift på begäran, kontakta info@svenskakyrkanjonkoping.se.