Foto: Magnus Aronson /Ikon

Kyrkorådet

Kyrkorådet är församlingens styrelse samt beredande och verkställande organ under kyrkofullmäktige. Under kyrkorådet finns två utskott; församlings- och kyrkogårdsutskott.

De har det övergripande ansvaret för att församlingen fullgör sin grundläggande uppgift, att församlingen har en ändmålsenlig organisation samt förvaltningen av församlingens angelägenheter.

Kyrkorådet ansvarar även för församlingens kyrkogårds- och begravningsverksamhet, dess fastigheter och anställda. Kyrkorådet har utsett tre utskott: arbetsutskott, församlingsutskott och kyrkogårdsutskott.

Här kan du läsa och ladda ner de senaste protokollen. Observera att äldre protokoll ej är publicerade på webben ur GDPR-synpunkt eftersom de innehåller underskrifter. Samtliga protokoll kan fås via utskrift på begäran, kontakta jonkoping.info@svenskakyrkan.se