Foto: Pixabay

Klagomål inom Svenska kyrkans förskolor

Vi vill att vår förskoleverksamhet ska vara så bra som möjligt för alla som finns där. Därför är det viktigt att vi får information om brister så att vi på bästa sätt kan förbättra verksamheten.

Om du har klagomål på verksamhet på våra förskolor ber vi dig fylla i formuläret nedan. 

Formuläret skickas direkt till rektorn som är ansvarig för att ärendet utreds tillsammans med personal och huvudman. Du har möjlighet att vara anonym men då sker ingen återkoppling på ditt klagomål. Ärendet registreras hos kyrkorådet via rektorn.

Det finns även möjlighet att lämna ditt klagomål till ytterst ansvarig chef:
kyrkoherde ann.alden@svenskakyrkan.se eller tfn 036-30 35 49.

Om du upplever att varken rektor eller kyrkoherde lyssnat till ditt klagomål kan du alltid vända dig till Jönköpings kommun.