Foto: Tommy Hvitfeldt

Om Ljungarums kyrka

Ljungarums kyrka fanns redan på tidig medeltid. Sakristian med ett stjärnvalv, är från 1200-talet.

Långhusets norra del kommer från ett medeltida tempel. Kyrkan är byggd i flera etapper av sandsten, kalksten och gråsten.

Flera restaureringar har gjorts där kyrkan breddats, försetts med läktare avsedd för herrskapen (togs senare ner) och med vapenhus m.m. Biskop Brask invigde ett högaltare 1524. Altarskåpet av konstnären Anders Ekeberg tillverkades 1703 för Svartorps gamla kyrka.
Det framställer korsfästelsen och uppståndelsen. I nedre delen finns de fyra evangelisterna och i den övre Mose och Johannes döparen. Ägarna till de stora egendomarna Strömsberg, Kettilstorp, Ryhov och Torpa har genom åren skänkt många vackra och värdefulla gåvor.

En oljemålning från 1700-talet hänger på väggen mot söder och föreställer Kristus trampande på ormen och döden. På norra väggen hänger en altartavla målad och skänkt av Jönköpingskonstnären Gunnar Zilo (1885-1958). Tavlans motiv är nedtagandet från korset.

Den rödmålade klockstapeln från 1762, timrad av furubjälkar, har inbyggd trappa. Klockkammarens huv liksom spiran är täckt av spån. I klockstapeln hänger två klockor. Under klockstapeln ligger bearbetade stenfundament daterade till 1100-talet.

Kyrkan genomgick renovering 1939-1940 samt 1984 och fick då en ny predikstol med utsmyckning av Jönköpingskonstnären Zage Johansson.