När någon dör

Om begravning och gravsättning i Svenska kyrkan Jönköping.

Många viktiga val

När någon dör är det många viktiga val att ta ställning till och den avlidne måste kremeras eller gravsättas 30 dagar efter dödsfallet. Vanligtvis är det någon anhörig som ansvarar för det praktiska kring begravningen och bär ansvaret för dödsboet. Anhöriga kan välja att själva planera begravningen eller ta hjälp av en begravningsbyrå.

Om ingen anhörig finns, eller vill ta hand om begravningen, är det kommunens ansvar att träda in eller andra närstående. Men oavsett vem som ordnar med begravningen eller hur den sker så är det viktigt att den avlidnes önskemål, skrivna eller oskrivna genomsyrar begravningen.

DU BEHÖVER KONTAKTA kyrkogårdsförvaltningen FÖR ATT:

  • Boka tid och plats för begravningsceremoni
  • Meddela var den avlidne ska gravsättas
  • Meddela typ av gravsättning, jordbegravning eller kremering
  • Visning av gravplats
  • Boka tid och plats för utlämning av urna för gravsättning
  • Anmälan om vem/vilka som ska vara gravrättsinnehavare
  • Ta reda på om den avlidne står som gravrättsinnehavare för någon gravplats
  • Få hjälp med medling om ni som anhöriga inte kan komma överens om var och hur den avlidne ska begravas

Kyrkogårdsförvaltningen

Öppettider:
Helgfri vardag 09:00-15:00
Lunchstängt 12:00-13:00

Telefon: 036-30 35 06
Epost: jonkoping.kyrkogardsforvaltning@svenskakyrkan.se
Besöksadress: Östra Storgatan 45, 553 21 Jönköping

Följ det dagliga arbetet på våra kyrkogårdar på instagram @jonkopingskyrkogardar

Efterlevandeguiden

Webbplatsen är ett samarbete mellan tre myndigheter för att göra det enklare för dig som förlorat någon nära. Här finns information och checklistor på vad du behöver veta när en närstående dör. Allt samlat på ett ställe.

Gravsättning

Ett av de viktigaste besluten är att besluta om den avlidne ska kremeras eller jordbegravas. Enligt begravningslagen ska stoften av den avlidne kremeras eller gravsättas inom 30 dagar efter dödsfallet. Ska en ny gravplats väljas eller finns det redan en grav som den avlidne ska gravsättas i?

Att skriva ner dina önskemål

Det finns inga krav men många goda skäl att skriva ner personliga önskemål för egen begravning.