Meny

Växthuset

Är du sjukskriven, arbetslös och känner att kraften tagit slut? Vill du finna balans i livet? Växthuset är ett friskvårdsprogram i Svenska kyrkan Jönköpings regi, i samverkan med vården och socialtjänsten, som riktar sig till personer med stressrelaterad ohälsa och utmattning. Anmälan till höstens grupp är senast 14 augusti 2020.

Här får du känna gemenskap med andra i en liknande livssituation.

Genom Växthuset får du vara en del av en mindre grupp och dela erfarenheter, inspireras och utmanas i syftet att hitta en bra balans i livet.

Vi inbjuder till promenader, temasamtal  samt avslappning och närvaroträning för att bättre kunna hantera inre stress. 

Under perioden träffas vi tisdagar och torsdagar varje vecka. Varje träff är fyra timmar och leds av erfarna grupprocessledare.

Du kan söka till Växthuset som privatperson, genom handläggare eller remiss från vårdenhet. 

Sök till växthuset - höstens program

Hitta balans i livet - sök till Växthuset

Tillsammans i gruppen hittar ni sammanhang, skapar vardagsstruktur och nya relationer i en lugn miljö för att nå hälsa, mening och balans i livet. 

Programmet omfattar 12 veckor fördelat på 8 timmar per vecka och har plats för åtta deltagare. Start 8 september 2020 och avslut 8 december 2020.

Antagning föregås av en intervju för att i möjligaste mån säkerställa motivation och förmåga att ta del av programmet.

Anmälan till höstens grupp är senast 14 augusti 2020.

Träffarna sker två gånger per vecka; tisdagar på Navet och torsdagar i Kristinagården (inleds med sopplunch) och därefter åker gruppen ut på en kortare vandring.  Samtalen leds av erfarna processledare. 

Tisdagar klockan 9.00-13.00 : Navet – Gamla Rådhuset, Hovrättstorget Jönköping.
Torsdagar klockan 12.00-16.00 : Kristinagården, Östra Storgatan 43, Jönköping.

Vid frågor kontakta

Linda Wennerholm

Linda Wennerholm

Svenska kyrkan Jönköping

Diakon, Församlingsutvecklare

Vid anmälan kontakta

Kim Andersen

Kim Andersen

Svenska kyrkan Jönköping

Församlingspedagog, Bymarkskyrkan

Mattias Nystrand

Mattias Nystrand

Svenska kyrkan Jönköping

Diakon, Sofiagården, Universitetskyrkan

Mer om Mattias Nystrand

Nås på Facebook-chat onsdagar & fredagar kl 14-16

Här får jag vara Karoline utan varken titlar eller förpliktelser och det är så skönt. Vi kommer inte dit för att älta det som varit, utan får fokusera på det som är friskt mitt i det som nu är vårt liv. Vi vet att alla har varit med om samma saker på olika sätt. Vi möts där, på riktigt.

Karoline Lundén