Ansökan till förskolan

Här kan du göra en ansökan om plats på våra förskolor. Du använder samma formulär till samtliga förskolor.

Önskar plats på (kryssa i den förskola du vill ansöka om plats på)

Syskon (fyll i om det finns syskon placerade i annan barnomsorg/fritidshem)

Barnomsorgsbehov