Foto: Tommy Hvitfeldt

Om Ekhagskyrkan

Sedan 60-talet har det funnits en kyrka på Ekhagen, men den nuvarande invigdes 1996.

Redan i början av 1960-talet när Ekhagen var ett nybyggarområde var Svenska kyrkan på plats i en källare på Stockrosgatan. Där hölls gudstjänster, söndagsskola och vardagsarbete.

1968 kunde församlingen vandra de få stegen till centrum där en s.k. vandringskyrka kunde invigas. Den skulle tjäna några år medan beslutet om en permanent kyrka togs. Detta beslut kom att dröja till oktober 1994. Vandringskyrkan plockades ner i sektioner under sommaren 1995 och  transporterades till två platser i Vitryssland där den fortfarande är i bruk. Den gudstjänstfirande församlingen vandrade tvärs över området till  Bondbergsskolan som för tillfället stod tom. Där fortgick kyrkans verksamhet under hela byggnadstiden.

Högtidlig invigning av nya kyrkan
Den 12 maj 1996 samlades folk utanför Bondbergsskolan för att i högtidlig  procession med alla kyrkans föremål och med dåvarande Växjöbiskopen Anders Wejryd vandra till den nybyggda Ekhagskyrkan. Det var en högtidsdag som samlade över 400 intresserade.