Foto: Kajsa Norén

Slottskapellet

Det sällsamt vackra kapellet från år1694 sägs vara en av Jönköpings äldsta träbyggnader. Fasaderna är klädda i ljusgrått och takfallen är täckta av spån. Kapellet är ett invigt kyrkorum och klassas därför som kyrka.

Mer om slottskapellet

Slottskapellet är ett populärt dop och bröllopskapell, men används ofta också vid begravning. Här finns plats för 100 personer.

Tillgänglighet i Slottskapellet
Trappa med ledstång samt rullstolsramp finns in i kapellet. Toalett (öppen på vardagar) i röda byggnaden norr om kapellet. Hörselslinga finns. Ingen tillgänglighetsparkering men det går att köra fram till kapellet.

Hitta till Slottskapellet

Skolgatan, 553 16 Jönköping