En bild på en kvinna som med sina händer skapar ett hjärta.
Foto: Magnus Aronson/Ikon

Fira gudstjänst

Här kan du ta del av olika gudstjänstalternativ, be en bön på bönewebben eller följa en enkel gudstjänstordning hemma.

Kyrkor och mötesplatser

 Svenska kyrkan Jönköpings kyrkor och mötesplatser finns här för dig. De står öppna för dig - vem du än är. De ger dig utrymme att skratta, gråta, sörja, känna - eller bara finnas till. De är rum för stillhet, en kraftkälla i vardagen och en plats för firande av livets högtider.

Gudstjänster

Aktuella och kommande gudstjänster i Svenska kyrkan Jönköping.

Varför firar vi gudstjänst?

Det finns många anledningar att fira gudstjänst. En gudstjänst kan innebära allt från en enkel ljuständning i tystnad till en storslagen fest med kör och orkester. Mitt i det som är livets glädjeämnen och sorger, förtvivlan och hopp samlas vi till gudstjänst.

Be en bön, tänd ett ljus

På bönewebben kan du be en bön eller tända ett ljus. Kanske för en närstående eller någon långt bort. Någon frisk eller någon sjuk. För dig själv eller för någon annan.

Bön

Tystnad och bön

Välkommen till samling under tystnad och bön i Sofiakyrkan på torsdagar kl.18-19.

Sinnesro

En stilla stund med musik, ljuständning och bön. Sinnesrogudstjänsterna firas i Kristine kyrka första torsdagen i månaden kl. 19.00.

Enkel ordning för hemmagudstjänst

Vi har alla tillgång till gudstjänster här på webben, på radio eller i tv. Det är också fullt möjligt för den som vill att fira en enkel gudstjänst hemma och på så sätt påminnas om gemenskapen i Kristus med kyrkan över hela jorden.

Möjlighet till nattvard

Vill du ta emot enskild nattvard, kontakta aktuell präst eller ring 036-30 35 00 så förmedlar de kontakt med en präst.

I förgrunden ser du en flaska med handsprit, i bakgrunden  i kyrksalen

Det här gäller i pandemitider

Här hittar du den senaste informationen om vad du ska tänka på när du besöker Svenska kyrkan Jönköping under pandemin.

Närbild på mobiltelefon med Swishbetalning

Kollekter och kollektändamål

Varje söndag tas en kollekt upp, vare sig gudstjänsten är fysisk eller digital. Stort tack för din gåva.

Hitta till våra kyrkor