Foto: Tommy Hvitfeldt

Om Järstorps kyrka

Järstorps kyrka är en av bygdens äldsta med grundstenar från 1200-talet. Här kan du läsa mer om kyrkans historia.

Järstorps kyrka är en av bygdens äldsta med grundstenar från 1200-talet. 1831 revs den östra gaveln med kor och absid och kyrkan förlängdes  med 10 meter, för att rymma socknens ökande befolkning. Den fick då sin nyklassistiska utformning. Kyrkan har renoverats 1938, 1992 och 2007. Det 17,5 meter höga tornet byggdes 1862 och är ett riktmärke i stort sett var man befinner sig i Järstorp.

I Järstorps kyrka finns from juni 2012 en korkåpa designad och tillverkad av Helena Jönsson, Ateljé  Westragothia.

Se gärna även Järstorps kyrka och församling under sju sekel av docent Göran Åberg utgiven  2009  (ISBN 978-91-633-5050-2