Foto: Kajsa Norén

Kapell

Jönköpings församlings kapell är stora och små, för stora och små syften. Välj ett kapell som passar för den högtid i livet du ska fira eller hedra.

Våra lokaler är stora och små, belägna på olika platser i Jönköping, i varierande omgivningar. På Dunkehalla kyrkogård finns ett litet kapell med få sittplatser, vackert inklätt i grönska och växtlighet, på Slottskyrkogården finns ett kapell som är en invigd kyrkolokal. Östra kapellet, stora och lilla Skogskapellet passar alla tre fint för den som som önskar låna dem för borgerliga ceremonier då de är inredda utan religiösa symboler.

Dunkehalla kapell

Det lilla nyromanska kalkstenskapellet från sent 1800-tal vilar vackert på Dunkehalla kyrkogård. Omslutet av slingrande vildvin, med brant sadeltak prytt med smidesflöjlar.

Järstorps kapell

Ett ljust och vackert sommaröppet kapell med anor från 1914. I röd sandsten, med sluttande tak. Rektangulärt med absid i öst och port i väst.

Skogskapellet

Kapellet på den grönskande Skogskyrkogården har rötter från mitten av 50-talet. Väggarna är vitputsade och taket sträcker sig högt mot himlen.

Slottskapellet

Det sällsamt vackra kapellet från år1694 sägs vara en av Jönköpings äldsta träbyggnader. Fasaderna är klädda i ljusgrått och takfallen är täckta av spån. Kapellet är ett invigt kyrkorum och klassas därför som kyrka.

Östra kapellet

Det fina stenkapellet restes år 1937 på krönet av en naturlig höjd på den äldsta delen av Östra kyrkogården. På platsen sägs det historiskt ha funnits kapell sedan början av 1600-talet.